روش های اجرایی ساختمان سازی يكي ازپرکاربرد ترين مباحث در زمینه صنعت ساختمان است که می تواند در ادامه راه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. و کلی ترین هدف آن بيان  روش های اجرایی ساختمان سازی شناخت و آشنا کردن شما با روش ها ي اجراي  گودبردارى و پى کنى، پى سازى، کرسى چينى، عايق هاى رطوبت ديوار، يک رگى کردن، ديوارسازى، نعل درگاه ها و قوس ها، چارچوب، رامپ، پله، آسانسور، سقف، زه کشى و دفع فاضلاب، کف سازى، دودکش ها، قرنيز و ازاره، نماسازى و پوشش رويهٔ ديوارها، ساختمان و مسائل صرفه جويى در مصرف انرژى آن ،داربست و وسايل ايمنى شخصى و کاربرد آن و کمک هاى اوليه در کارگاه ساختمانو شناخت ابزار ورش استفاده از آنها مي باشد.

در این کتاب درباره ساختمانهای فلزی و اجرای آن صحبت میشود و ضمن توصیح قسمت ها و اجزای مختلف این سازه ها و همچنین آشنایی با اتصالات نحوه درست اجرای این ساختمانها را نیز برای شما بیان میکند