اين دوره يكي از دوره هاي ارتقاء پايه كارداني تاسيسات برقي از پايه سه به دو مي باشد

مدت دوره 16 ساعت مي باشد

براي گذراندن دوره  مي بايست ازكليه محتوا هاي بارگزاري شده استفاده نموده و پس از شركت در هر كلاس آنلاين در كويز مربوط به آن مطالب شركت نماييد 

1- آموزش شامل  جلسات آفلاين ،جزوات ، فيلم هاي آموزشي و4 جلسه آنلاين به همراه 4 كويزبا سوالات رندمي  3 نمره اي و يك آزمون پایان دوره در تاريخ تعيين شده مي باشد. 

2- حضوروغیاب دردوره ها دقیقا توسط سيستم ثبت ودر صورت غيبت بيش از 50% امكان شركت در آزمون پاياني  ميسر نمي باشد.
3- نمره قبولي از مجموع  نمره كوييز ها و آزمون پاياني مي باشد 

عنوان دوره برنامه استاد ساعت جلسه اول آنلاين
الزامات عمومي تاسيسات برقي جمعه مهندس بهمن پور 15 1399/11/24