جلسه پرسش وپاسخ با کاندیداها

این جلسه به منظور ارائه نقطه نظرات کاندیداها به اعضا ایجاد گردیده  است

 

موارد ضبط شده

پخش نام توصیف پیش نمایش تاریخ مدت
جلسه پرسش وپاسخ با کاندیداها این جلسه به منظور ارائه نقطه نظرات کاندیداها به اعضا ایجاد گردید...
Hover over an image to view it in full size
پنج‌شنبه، 6 آبان 1400، 12:30 صبح +0330 0